Luke 3:1-8

Проповедта на Йоан Кръстител

( Мат. 3:1-12 ; Марк 1:1-8 ; Йоан 1:19-28 )

1 В петнадесетата година от царуването на Цезаря Тиберий, когато Пилат Понтий беше управител на Юдея, а Ирод – четвъртовластник в Галилея, и брат му Филип – четвъртовластник в Итурейската и Трахонитската област, и Лисаний – четвъртовластник в Авилиния,

2 a при първосвещенството на Анна и Каяфа, Божието слово дойде до Йоан, Захариевия син, в пустинята.

3 b И той обикаляше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете,

4 c както е писано в книгата с думите на пророк Исая: „Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа,
прави направете пътеките Му.
5 Всяка долина ще се напълни.
И всяка планина и хълм ще се сниши;
кривите пътеки ще станат прави.
И неравните места – гладки пътища ;
6 d и всеки човек
3:6 От гр. плът.
ще види Божието спасение.“

7 f И така, той казваше на множествата, които идваха да се кръщават при него: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идващия гняв?

8 g Тогава принасяйте плодове, достойни за покаяние; и не почвайте да си мислите: Имаме Авраам за баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам.
Copyright information for BulProtRev