Luke 3:21

Кръщението на Исус Христос

( Мат. 3:13-17 ; Марк 1:9-11 ; Йоан 1:32-34 )

21 a И когато се кръсти целият народ, и когато и Исус се кръсти и се молеше, небето се отвори
Copyright information for BulProtRev