Luke 3:21-22

Кръщението на Исус Христос

( Мат. 3:13-17 ; Марк 1:9-11 ; Йоан 1:32-34 )

21 a И когато се кръсти целият народ, и когато и Исус се кръсти и се молеше, небето се отвори

22 и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.
Copyright information for BulProtRev