Luke 4:1-13

Изкушаването на Исус в пустинята

( Мат. 4:1-11 ; Марк 1:12-13 )

1 a А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от брега на Йордан, беше воден от Духа в пустинята четиридесет дни,

2 b където беше изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни; и когато изминаха те, Той огладня.

3 И дяволът Му каза: Ако си Божият Син, заповядай на този камък да стане хляб.

4 c А Исус му отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово.“

5 Тогава, като Го изведе на една висока планина и Му показа всички царства на света, в един миг време, дяволът Му каза:

6 d На Тебе ще дам цялата тази власт и слава на тези царства, защото на мен е предадена и аз я давам на когото искам.

7 e И така, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.

8 А Исус му отговори: Писано е: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“

9 f Тогава Го заведе в Йерусалим, постави Го на крилото на храма и Му каза: Ако си Божий Син, хвърли се оттук долу;

10 g защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за Тебе да Те пазят;
11 и на ръце ще Те вдигат,
да не би да удариш о камък крака Си.“

12 h А Исус му отговори: Казано е: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.“

13 i И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно време.
Copyright information for BulProtRev