Luke 4:14-15

Начало на служението в Галилея

( Мат. 4:12-17 ; Марк 1:14-15 )

14 a А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и слух се разнесе за Него по цялата околност.

15 И Той поучаваше по синагогите им; и всички Го славеха.
Copyright information for BulProtRev