Luke 4:38

Излекуването на тъщата на Петър и на други болни

( Мат. 8:14-17 ; Марк 1:29-39 )

38 a И като стана и излезе от синагогата, влезе в къщата на Симон. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска; и те Го молиха за нея.
Copyright information for BulProtRev