Luke 4:38-44

Излекуването на тъщата на Петър и на други болни

( Мат. 8:14-17 ; Марк 1:29-39 )

38 a И като стана и излезе от синагогата, влезе в къщата на Симон. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска; и те Го молиха за нея.

39 А Той, като застана над нея, смъмри треската и тя я остави, и жената начаса стана и им прислужваше.

40 b И при залез слънце всички, които имаха болни от разни болести, ги доведоха при Него; а Той, като положи ръце на всеки от тях, ги изцели.

41 c Още и бесове с крясък излизаха от мнозина и казваха: Ти си Божият Син. А Той ги мъмреше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че Той е Христос.

42 d И като се съмна, Той излезе и отиде на уединено място, а множествата Го търсеха, идваха при Него и искаха да Го задържат, за да не си отива от тях.

43 e Но Той им каза: И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже затова съм изпратен.

44 f И проповядваше в Галилейските синагоги.
Copyright information for BulProtRev