Luke 5:12

Излекуването на прокажения

( Мат. 8:1-4 ; Марк 1:40-45 )

12 a И когато беше в един от градовете, ето, един човек, който целият беше прокажен, като видя Исус, падна на лицето си и Му се помоли с думите: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.
Copyright information for BulProtRev