Luke 5:27

Призоваването на бирника Левий

( Мат. 9:9-13 ; Марк 2:13-17 )

27 a След това Исус, като излезе, видя един бирник на име Левий, който седеше в бирничеството, и му каза: Върви след Мене.
Copyright information for BulProtRev