Luke 5:33

Исус отговаря на книжниците и фарисеите

( Мат. 9:9-17 ; Марк 2:16-22 )

33 a И те Му казаха: Йоановите ученици често постят и се молят, също и учениците на фарисеите, а Твоите ядат и пият.
Copyright information for BulProtRev