Luke 6:1

Исус и съботата

( Мат. 12:1-8 ; Марк 2:23-28 )

1 a И една събота, първата след втория ден на Пасхата, като минаваше Той през нивите, учениците Му късаха класове и ядяха, като ги стриваха с ръце.
Copyright information for BulProtRev