Luke 6:1-5

Исус и съботата

( Мат. 12:1-8 ; Марк 2:23-28 )

1 a И една събота, първата след втория ден на Пасхата, като минаваше Той през нивите, учениците Му късаха класове и ядяха, като ги стриваха с ръце.

2 b А някои от фарисеите казаха: Защо правите това, което не е позволено да се прави в събота?

3 c Исус им отговори: Не сте ли чели това, което направи Давид, когато огладня той и мъжете , които бяха с него,

4 d как влезе в Божия дом, взе присъствените хлябове и яде, даде и на онези, които бяха с него – а от тези хлябове не е позволено никой да яде, а само свещениците?

5 Каза им още: Човешкият Син е господар на съботата.
Copyright information for BulProtRev