Luke 6:37-42

Отношението към ближния

( Мат. 7:1-5 )

37 a Не съдете и няма да бъдете съдени; не осъждайте и няма да бъдете осъждани; прощавайте и ще бъдете простени;

38 b давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

39 c Каза им една притча: Може ли слепец да води слепеца? Няма ли да паднат и двамата в яма?

40 d Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик , когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си.

41 e И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око?

42 f Или как можеш да кажеш на брат си: Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерецо! Първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в окото на брат ти.
Copyright information for BulProtRev