Luke 6:6-11

Изцеляването на човека с изсъхналата ръка

( Мат. 12:9-14 ; Марк 3:1-6 )

6 a И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка беше изсъхнала.

7 И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха дали в събота ще го изцели, за да могат да Го обвинят.

8 Но Той знаеше мислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи на средата. И той стана и се изправи.

9 Тогава Исус им каза: Питам ви: Какво е позволено да прави човек в събота – добро ли да прави или зло, да спаси ли живот или да погуби?

10 И като ги изгледа всички, каза на човека: Протегни ръката си. И той направи така ; и ръката му оздравя.

11 А те излязоха извън себе си от гняв и обсъждаха помежду си какво биха могли да направят на Исус.
Copyright information for BulProtRev