Luke 8:19

Майката и братята на Исус

( Мат. 12:46-50 ; Марк 3:31-35 )

19 a И дойдоха при Него майка Му и братята Му, но поради множеството не можаха да се приближат до Него.
Copyright information for BulProtRev