Luke 8:19-21

Майката и братята на Исус

( Мат. 12:46-50 ; Марк 3:31-35 )

19 a И дойдоха при Него майка Му и братята Му, но поради множеството не можаха да се приближат до Него.

20 И Го известиха: Майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Те видят.

21 А Той им отговори: Моя майка и Мои братя са тези, които слушат Божието слово и го изпълняват.
Copyright information for BulProtRev