Luke 8:22

Укротяването на бурята

( Мат. 8:23-27 ; Марк 4:35-41 )

22 a А в един от тези дни Той влезе в една ладия с учениците Си и им каза: Да минем на отсрещната страна на езерото. И отплаваха.
Copyright information for BulProtRev