Luke 9:44

Предсказание за съда

( Мат. 17:22-23 ; Марк 9:30-32 )

44 a Вложете в ушите си тези думи: Човешкият Син ще бъде предаден в човешки ръце.
Copyright information for BulProtRev