Malachi 2

Божии упреци към свещениците и народа за нарушаване на Закона

1 И сега, ето заповедта, която се дава на вас, свещеници.
2 a Ако не послушате и ако не вземете присърце
да отдадете слава на името Ми,
казва Господ на Силите,
тогава ще пратя върху вас проклятието
и ще прокълна благословията ви;
дори ги проклех вече,
понеже не вземате това присърце.
3 b Ето, Аз ще разваля семето ви
и ще намажа лицата ви с нечистотии –
нечистотиите от жертвите ви;
и ще бъдете отнесени заедно с тях
4 и ще познаете,
че Аз ви пратих тази заповед,
за да бъде потвърден заветът Ми с Левий,
казва Господ на Силите.
5 c Заветът Ми с него беше за живот и за мир,
които му и дадох заради страха,
с който се боеше от Мен и се страхуваше от името Ми.
6 d Законът на истината беше в устата му
и неправда не се намери в устните му;
ходеше с Мене в мир и правота
и отвърна мнозина от беззаконие.
7 e Понеже устните на свещеника трябва да пазят знание
и от неговите уста народът трябва да иска закона,
защото той е посланикът на Господа на Силите.
8 f Но вие се отклонихте от пътя,
направихте мнозина да се спъват в закона,
извратихте завета, сключен с Левий,
казва Господ на Силите.
9 g Затова и Аз ви направих презрени
и унижени пред целия народ,
защото не сте опазили пътищата Ми,
а сте показали лицеприятие в делата по закона.
10 h Нямаме ли всички ние един Отец?
Не ни ли е създал един Бог?
Тогава защо постъпваме коварно всеки против брат си
и оскверняваме завета, сключен с бащите ни?
11 i Юда постъпи коварно
и гнусота бе извършена в Израил и Йерусалим;
защото Юда оскверни светилището на Господа, което Той обича,
и се ожени за дъщеря на чужд бог.
12 j Господ ще изтреби от Якововите шатри
човека, който прави това –
както онзи, който поучава на това, така и онзи, който го
2:12 От евр. както онзи, който подбужда, така и онзи, който откликва.
слуша,
и онзи, който донася принос на Господа на Силите.
13 Правите още и следното:
покривате жертвеника на Господа със сълзи,
с плач и въздишки,
поради което Той не поглежда вече приноса,
нито го приема с благоволение от ръката ви.
14 l И пак казвате: Защо?
Защото Господ стана свидетел
между теб и жената на младостта ти,
към която си постъпил невярно,
при все че ти е съпруга и заветната жена.
15 m Защото не направи ли Той двамата един човек,
ако и да имаше още от духа на живота?
И защо един?
За да очаква набожно потомство.
Затова внимавайте в похотите си
и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си.
16 n Защото, казва Господ, Израилевият Бог,
Аз мразя напускане
и онзи, който покрива дрехите си с насилие,
казва Господ на Силите.
Затова внимавайте в похотите си,
да не би да постъпвате невярно.
17 o Дотегнахте на Господа с думите си;
но пак казвате: С какво Му дотегнахме?
С това, че казвате: Всеки, който върши зло,
е добър пред Господа и Той благоволява в тях;
иначе, къде е Бог на правосъдието?
Copyright information for BulProtRev