Malachi 3:1

Божий съд на грешниците и благословение на каещите се. Пришествието на Месия

1 a Ето, Аз изпращам вестителя Си,
Който ще устрои пътя пред Мен;
и Господ, Когото търсите,
неочаквано ще дойде в храма Си.
Да! Ангелът на завета, Когото вие желаете;
ето, иде, казва Господ на Силите,
Copyright information for BulProtRev