Malachi 4

1 a Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ;
и всички горделиви, и всички, които вършат нечестие,
ще бъдат плява.
И този ден, който иде, ще ги изгори,
казва Господ на Силите,
и няма да остане нито корен, нито клонче.
2 b А на вас, които се боите от името Ми,
ще изгрее Слънцето на правдата
с изцеление в крилата си;
и ще излезете и ще се разиграете като телета из обора.
3 c Ще стъпчете нечестивите;
защото те ще бъдат пепел под стъпалата на краката ви
в деня, който определям,
казва Господ на Силите.

Илия като предвестник на деня Господен

4 d Помнете закона на слугата Ми Моисей,
който му заповядах в Хорив за целия Израил,
т. е. наредбите и законите.
5 e Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
преди да дойде великият и страшен ден Господен;
6 f и той ще обърне сърцето на бащите към децата
и сърцето на децата – към бащите им,
да не би да дойда и поразя земята с проклятие.
Copyright information for BulProtRev