Mark 1:1

Проповедта на Йоан Кръстител

( Мат. 3:1-12 ; Лука 3:1-8 , 15-18 ; Йоан 1:19-28 )

1 a Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син;
Copyright information for BulProtRev