Mark 1:1-8

Проповедта на Йоан Кръстител

( Мат. 3:1-12 ; Лука 3:1-8 , 15-18 ; Йоан 1:19-28 )

1 a Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син;

2 b както е писано в книгата на пророк Исая: „Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си,
който ще устрои Твоя път;
3 c глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа.
Прави направете пътеките за Него.“

4 d Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.

5 e И излизаха при него цялата Юдейска страна и всички жители на Йерусалим и бяха кръщавани от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.

6 f А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и се хранеше с акриди и див мед.

7 g И като проповядваше, казваше: След мене иде Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на сандалите Му.

8 h Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Святия Дух.
Copyright information for BulProtRev