Mark 1:14-15

Начало на служението на Исус Христос и призоваването на първите апостоли

( Мат. 4:18-22 ; Лука 5:1-11 ; Йоан 4:1-3 )

14 a А след като Йоан бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше:

15 b Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.
Copyright information for BulProtRev