Mark 10:13-16

Исус Христос благославя децата

( Мат. 19:13-15 ; Лука 18:15-17 )

13 a Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха.

14 b Но Исус, като видя това, възнегодува и им каза: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.

15 c Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.

16 d Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете Си на тях.
Copyright information for BulProtRev