Mark 10:24

24 a А учениците се смаяха от Неговите думи. Но в отговор Исус им каза още: Чеда Мои , колко е мъчно да влязат в Божието царство онези, които уповават на богатството!
Copyright information for BulProtRev