Mark 10:46

Изцеляването на слепия Вартимей

( Мат. 20:29-34 ; Лука 18:35-43 )

46 a Дойдоха в Йерихон; и когато Исус излизаше от Йерихон с учениците Си и с едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя.
Copyright information for BulProtRev