Mark 11:1

Тържественото влизане на Исус в Йерусалим

( Мат. 21:1-11 ; Лука 19:28-38 ; Йоан 12:12-19 )

1 a И когато се приближаваха към Йерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, Исус изпрати двама от учениците Си и им каза:
Copyright information for BulProtRev