Mark 11:1-11

Тържественото влизане на Исус в Йерусалим

( Мат. 21:1-11 ; Лука 19:28-38 ; Йоан 12:12-19 )

1 a И когато се приближаваха към Йерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, Исус изпрати двама от учениците Си и им каза:

2 Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек още не е възсядал; отвържете го и го докарайте.

3 И ако някой ви каже: Защо правите това?, отговорете: На Господа трябва; и той веднага ще го прати тук.

4 И така, те отидоха и намериха едно осле, вързано до вратата, вън край пътя, и го отвързаха.

5 И някои от стоящите там им казаха: Какво правите, че отвързвате ослето?

6 А те им казаха, както беше заръчал Исус; и те ги оставиха.

7 b И докараха ослето при Исус и намятаха на него дрехите си; и Той го възседна.

8 c И мнозина разстлаха дрехите си по пътя, а други – клони, като ги сечаха от дърветата
11:8 От гр. полетата.
.

9 e И тези, които вървяха отпред, и тези, които идваха отзад, викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име!

10 f Благословено настъпващото царство на баща ни Давид, което иде в Господнето име! Осанна във висините!

11 g И Исус влезе в Йерусалим, в храма, и като разгледа всичко, понеже вече се беше свечерило, отиде във Витания с дванадесетте.
Copyright information for BulProtRev