Mark 11:12-14

Безплодната смокиня

( Мат. 21:18-22 )

12 a А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня.

13 b И като видя отдалеч една разлистена смокиня, дойде, като търсеше плод на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само листа, защото не беше време за смокини.

14 И Той проговори, като ѝ каза: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците Му чуха това.
Copyright information for BulProtRev