Mark 11:15

Изгонването на търговците от храма

( Мат. 21:12-17 ; Лука 19:45-48 ; Йоан 2:13-22 )

15 a И дойдоха в Йерусалим; Исус, като влезе в храма, започна да изпъжда онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма, и преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъбите.
Copyright information for BulProtRev