Mark 11:20-24

Силата на вярата

( Мат. 21:20-22 )

20 a И така, като минаваха сутринта, видяха, че смокинята е изсъхнала до корен.

21 И Петър си спомни и Му каза: Учителю, виж, смокинята, която Ти прокле, е изсъхнала.

22 А Исус им отговори: Имайте вяра в Бога!

23 b Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му стане.

24 c Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.
Copyright information for BulProtRev