Mark 12:1

Притча за злите земеделци

( Мат. 21:33-46 ; Лука 20:9-19 )

1 a И започна да им говори с притчи: Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа лин и съгради кула, и го даде под наем на земеделците, и отиде в чужбина.
Copyright information for BulProtRev