Mark 12:18-27

За възкресението на мъртвите

( Мат. 22:23-33 ; Лука 20:27-38 )

18 a След това при Него дойдоха садукеи, които казват, че няма възкресение; и Го питаха:

19 b Учителю, Моисей ни е написал, че ако на някого умре брат му и остави жена, а не остави деца, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомство на брат си.

20 Но, ето, имаше седем братя; и първият взе жена; и когато умря, не остави потомство.

21 Взе я и вторият, умря и не остави потомство; също и третият.

22 И седмината не оставиха потомство. А след всички умря и жената.

23 При възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седмината я имаха за жена?

24 Исус им каза: Не затова ли се заблуждавате, понеже не знаете Писанията, нито Божията сила?

25 c Защото, когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата.

26 d А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, на мястото при бодливия храст, как Бог му говори, като казваше: „Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“?

27 Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.
Copyright information for BulProtRev