Mark 12:28

Най-голямата заповед

( Мат. 22:34-40 ; Лука 10:25-28 )

28 a А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, Го попита: Коя заповед е най-важната от всички?
Copyright information for BulProtRev