Mark 13:1

Пророчеството за разрушаването на храма и края на света

( Мат. 24:1-28 ; Лука 21:5-24 )

1 a Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж какви камъни и какви здания!
Copyright information for BulProtRev