Mark 14:1-2

Заговорът за убийството на Исус Христос

( Мат. 26:1-13 ; Лука 22:1-2 ; Йоан 11:45-53 )

1 a А след два дни щеше да бъде Пасхата и празникът на безквасните хлябове; и главните свещеници и книжниците търсеха случай да Го уловят с хитрост и да Го погубят.

2 Защото си казваха: Да не стане на празника, за да не се надигне вълнение между народа.
Copyright information for BulProtRev