Mark 14:12

Тайната вечеря

( Мат. 26:17-25 ; Лука 22:7-14 ; Йоан 13:1-30 )

12 a А на първия ден на празника на безквасните хлябове, когато колеха жертви за Пасхата, учениците Му казаха: Къде искаш да отидем и приготвим, за да ядеш Пасхата?
Copyright information for BulProtRev