Mark 14:12-26

Тайната вечеря

( Мат. 26:17-25 ; Лука 22:7-14 ; Йоан 13:1-30 )

12 a А на първия ден на празника на безквасните хлябове, когато колеха жертви за Пасхата, учениците Му казаха: Къде искаш да отидем и приготвим, за да ядеш Пасхата?

13 И Той изпрати двама от учениците Си и им каза: Идете в града и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; вървете след него.

14 И където влезе, кажете на стопанина на тази къща: Учителят каза: Къде е приготвената за Мене гостна стая, където ще ям Пасхата с учениците Си?

15 И той ще ви посочи една голяма горна стая, постлана и готова; там ни пригответе.

16 И така, учениците излязоха и дойдоха в града; и намериха както беше им казал; и приготвиха Пасхата.

17 b След като се свечери, Той дойде с дванадесетте.

18 c И когато седяха на трапезата и ядяха, Исус каза: Истина ви казвам: Един от вас, който яде с Мене, ще Ме предаде.

19 Те започнаха да скърбят и да Му казват един след друг: Да не съм аз?

20 А Той им каза: Един от дванадесетте е, който топи заедно с Мене в блюдото.

21 d Защото Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син бива предаден! Добре би било за този човек, ако не бе се родил.

22 e И когато ядяха, Исус взе хляб и като благослови, разчупи, даде им и каза: Вземете яжте; това е Моето тяло.

23 Взе и чашата, благослови и им даде; и те всички пиха от нея.

24 И им каза: Това е Моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина.

25 Истина ви казвам, че вече няма да пия от плода на лозата до онзи ден, когато ще го пия нов в Божието царство.

26 f И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.
Copyright information for BulProtRev