Mark 14:17-21

17 a След като се свечери, Той дойде с дванадесетте.

18 b И когато седяха на трапезата и ядяха, Исус каза: Истина ви казвам: Един от вас, който яде с Мене, ще Ме предаде.

19 Те започнаха да скърбят и да Му казват един след друг: Да не съм аз?

20 А Той им каза: Един от дванадесетте е, който топи заедно с Мене в блюдото.

21 c Защото Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син бива предаден! Добре би било за този човек, ако не бе се родил.
Copyright information for BulProtRev