Mark 14:27-31

27 a И Исус им каза: Вие всички ще се съблазните поради Мене тази нощ; защото е писано: „Ще поразя пастира и овцете ще се разпръснат.“

28 b А след възкресението Си ще отида преди вас в Галилея.

29 c А Петър Му каза: Дори и всички да се съблазнят, аз обаче няма.

Предсказанието на Исус Христос за отричането на ап. Петър

( Мат. 26:31-35 ; Лука 22:31-34 ; Йоан 13:36-38 )

30 d Исус му каза: Истина ти казвам, че днес, тази нощ, преди петелът да изпее два пъти, ти три пъти ще се отречеш от Мен.

31 А той още по-разпалено говореше: Ако стане нужда и да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе. Същото казаха и другите.
Copyright information for BulProtRev