Mark 14:30

Предсказанието на Исус Христос за отричането на ап. Петър

( Мат. 26:31-35 ; Лука 22:31-34 ; Йоан 13:36-38 )

30 a Исус му каза: Истина ти казвам, че днес, тази нощ, преди петелът да изпее два пъти, ти три пъти ще се отречеш от Мен.
Copyright information for BulProtRev