Mark 14:32-35

Молитва в Гетсиманската градина

( Мат. 26:36-46 ; Лука 22:39-46 )

32 a Отидоха на едно място, наречено Гетсимания; и Той каза на учениците Си: Стойте тук, докато се помоля.

33 И взе със Себе Си Петър, Яков и Йоан; и започна да се ужасява и измъчва.

34 b И им каза: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете.

35 И като отиде малко напред, падна на земята; и се молеше, ако е възможно, да Го отмине този час, като казваше:
Copyright information for BulProtRev