Mark 14:43

Залавянето на Исус Христос

( Мат. 26:47-56 ; Лука 22:47-53 ; Йоан 18:1-12 )

43 a И веднага, докато Той говореше, дойде Юда, един от дванадесетте, и с него едно множество с мечове и сопи, изпратени от главните свещеници, книжниците и старейшините.
Copyright information for BulProtRev