Mark 14:66

Отричането на ап. Петър

( Мат. 26:69-75 ; Лука 22:54-62 ; Йоан 18:15-18 , 25-27 )

66 a И когато Петър беше долу, на двора, дойде една от слугините на първосвещеника;
Copyright information for BulProtRev