Mark 15:1

Исус пред Пилат

( Мат. 27:1-2 , 11-26 ; Лука 23:1-5 , 13-25 ; Йоан 18:28—19:16 )

1 a И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият Синедрион незабавно свикаха съвещание и като вързаха Исус, отведоха Го и Го предадоха на Пилат.
Copyright information for BulProtRev