Mark 15:1-5

Исус пред Пилат

( Мат. 27:1-2 , 11-26 ; Лука 23:1-5 , 13-25 ; Йоан 18:28—19:16 )

1 a И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият Синедрион незабавно свикаха съвещание и като вързаха Исус, отведоха Го и Го предадоха на Пилат.

2 b И Пилат Го попита: Ти ли си Юдейският Цар? А Той му отговори: Ти казваш.

3 И главните свещеници Го обвиняваха в много неща.

4 c А Пилат пак Го попита: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!

5 d Но Исус вече нищо не отговори, така че Пилат се чудеше.
Copyright information for BulProtRev