Mark 15:16

Исус с трънен венец

( Мат. 27:27-31 ; Йоан 19:2-3 )

16 a Войниците Го заведоха вътре в двора, т. е. в преторията, и свикаха цялата дружина.
Copyright information for BulProtRev