Mark 15:16-20

Исус с трънен венец

( Мат. 27:27-31 ; Йоан 19:2-3 )

16 a Войниците Го заведоха вътре в двора, т. е. в преторията, и свикаха цялата дружина.

17 И Му облякоха пурпурна мантия, сплетоха и венец от тръни и Го положиха на главата Му.

18 И започнаха да Го поздравяват: Здравей, Царю Юдейски!

19 И Го удряха по главата с тръстикова пръчка, заплюваха Го и като коленичеха, кланяха Му се.

20 След като Му се подиграха, съблякоха Му пурпурната мантия, облякоха Го в Неговите дрехи и Го изведоха навън да Го разпънат.
Copyright information for BulProtRev