Mark 15:42

Погребението на Исус

( Мат. 27:57-61 ; Лука 23:50-56 ; Йоан 19:38-42 )

42 a И когато вече се свечери, понеже беше Денят на Приготовлението, т. е. преди събота,
Copyright information for BulProtRev